PROJEKTY OPZ

ESF.png

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Tyto stránky slouží k informování veřejnosti o podpoře získané z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ).

VÝZVA Č. 43 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003972

V rámci výzvy č. 43 k předkládání žádostí o podporu v rámci OPZ byl naší společnosti schválen projekt s názvem „Podnikové vzdělávání AWT Rekultivace, a.s. a jeho partnerů“.

Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti AWT Rekultivace, a. s. a zaměstnanců projektových partnerů - Hotelu DUO a.s., společnosti INSTRUO s.r.o. a nového podnikatelského subjektu Le gastro Batum s.r.o. Do projektu bude zapojeno celkem 155 zaměstnanců naší společnosti a partnerů.

Období realizace projektu je stanoveno od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2019.
Tyto informace budou dle potřeby doplňovány nebo aktualizovány.