Rekultivace odvalu Tuchlovice

Hlušinový odval bývalého dolu Tuchlovice představuje jednu z největších ekologických zátěží Kladenska. Odval vznikl v katastrálním území Tuchlovice v r. 1941, ukládání hlušiny na odvalu bylo ukončeno v r. 1997. Těleso vlastního odvalu se rozkládá na ploše 18,5 ha, má tvar nepravidelného komolého kužele o výšce 74 m a objemu téměř 5 mil. m3. Nevhodně zvolenou technologií sypání (ukládání hlušin sypáním z pásového dopravníku) vznikl výrazný komolý kužel, extrémně rušivě zasahující do okolního rázu krajiny.

Technické řešení projektu se zabývá zamezením vlivu starých odvalů na životní prostředí. Podstatou technického řešení na této lokalitě je zahlazení následků hornické činnosti v důsledku těžby černého uhlí a postupné utlumení případného záparu i prevence vzniku záparů nových a zajištění dostatečné stability odvalu.

Tuchlovice před rekultivací
Tuchlovice před rekultivací
Tuchlovice po rekultivaci
Tuchlovice po rekultivaci