Golf Park Darkov

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Karviné

Lokalita je situována jižně od silnice Ostrava-Karviná, mezi řekou Olší a Stonávkou, na území města Karviná. Jedná se o plochu, která je součástí dobývacího prostoru OKD, a.s. Plocha prošla v dřívějších letech terénními úpravami prováděnými v rámci povinnosti těžební organizace zajistit sanaci pozemků, a tudíž pro využití území na golfový areál již nebylo nutno provádět terénní úpravy většího rozsahu.

Navržené úpravy řeší golfové hřiště s 9-ti jamkami s různými konstrukčními vrstvami:

  • Jamkoviště (20 cm drenážní vrstva, 10 cm štěrk a 30 cm vegetační substrát)
  • Odpaliště (20 cm drenážní vrstva, 10 cm štěrk a 25 cm veget. substrát)
  • Bunkry (20 cm drenážní vrstva, 5 -10 cm písek)

Plochy mezi odpalištěm a jamkovištěm tzn. fairway – dráhy v celkové délce cca 3,66 km jsou zatravněny a udržovány občasným střihem travního krytu.

Součástí projektu je taktéž podzemní zavlažovací systém, který se skládá z trubního vedení a ovládacího kabelového vedení propojených s výsuvnými postřikovači, které jsou ovládány ventily a centrální jednotkou (systém RAIN BIRD STRATUS ).

Následně po technickým úpravách bude území řešeno jako kombinace výsadeb mimolesních porostů, kosených luk a vodních ploch. Sadové úpravy jsou řešeny skupinovou výsadbou dřevin a doplní krajinotvornou strukturu stávajících prvků dřevin nacházejících se podél řeky Stonávky.

Golf Park Darkov před ...
Golf Park Darkov před ...
Golf Park Darkov po ...
Golf Park Darkov po ...